Phổ DjVu Text Converter: Chuyển đổi bất kỳ tài liệu DjVu vào một tập tin văn bản đơn giản đồng bằng.


  • Bước 1: Chọn một tập tin DjVu trên đĩa địa phương của bạn và tải nó lên.
  • Bước 2: Chọn tùy chọn "Plain Text" trong bước hai sau khi nộp hồ sơ của bạn.
  • Bước 3: DjVu của bạn sẽ được chuyển đổi sang văn bản ngay lập tức. Chỉ cần tải về tập tin văn bản sau đó và thưởng thức.

Chào mừng bạn đến DjVu miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi PDF! Chuyển đổi định dạng DjVu trong file PDF có thể tìm kiếm chưa bao giờ là dễ dàng:


Bước 1: Kéo tập tin DjVu của bạn trên hộp tải lên hoặc nhấp vào nó để duyệt đĩa của bạn.

Bước 2: Chọn định dạng đầu ra cho PDF của bạn (màu đen và màu trắng hoặc màu) và mức độ nén mong muốn.

Bước 3: Xem quá trình chuyển đổi và tải về kết quả.


DjVu -> TXT

Uploading...
Chuyển đổi tập tin của bạn ... Hủy
Hãy tưởng tượng bạn có một tập tin DjVu bạn muốn đọc trên một trình đọc eBook như Amazon Kindle mà không hỗ trợ file DjVu natively. Bạn có nhiều lựa chọn để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, tốt nhất của tất cả các tùy chọn là chuyển đổi DjVu của bạn để văn bản kể từ đó bạn có thể tự do lựa chọn kích thước font chữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể sử dụng chuyển đổi của chúng tôi để tạo ra một tập tin văn bản từ bất kỳ DjVu.