Làm thế nào để chuyển đổi DjVu thành văn bản?

 • Bước 1: Chọn tệp DjVu trên đĩa cục bộ của bạn và tải lên.
 • Bước 2: Chọn tùy chọn "Văn bản thuần túy" trong bước hai sau khi gửi tệp của bạn.
 • Bước 3: DjVu của bạn sẽ được chuyển thành văn bản immediatelly. Chỉ cần tải xuống tệp văn bản sau đó và thưởng thức.
Hãy tưởng tượng bạn có một tập tin DjVu bạn muốn đọc trên một trình đọc sách điện tử như Amazon Kindle mà không hỗ trợ các tập tin DjVu nguyên bản. Bạn có một số tùy chọn để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, tốt nhất của tất cả các tùy chọn là để chuyển đổi DjVu của bạn để văn bản kể từ đó bạn được tự do lựa chọn kích thước phông chữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể sử dụng công cụ chuyển đổi của chúng tôi để tạo một tệp văn bản ra khỏi bất kỳ DjVu nào.DjVu to PDF file converter Rated 4.9 / 5 based on 42 reviews
> <
 • starstarstarstarstar
  Dear developper, just to let you know that I tried to convert a searchable djvu document (1Mb) to pdf but the site didn't allow me (as it does all the time...) to use OCR to get a searchable pdf... The produced pdf is not searchable. Any hint why it doesn't allow me to use OCR content ? All the best and thank's for your work!! Daniel.
 • starstarstarstarstar
  Very good conversion, and fantastic service.THANKS!!
 • starstarstarstarstar
  This works better than a paid conversion option I have been using, thank you so much for developing this!
 • starstarstarstarstar
  I love your service, it does what other conversion sites can't do: convert .djvu (and .mobi) files to .pdf. Writing to say thank you!
 • starstarstarstarstar
  The conversion process was very quick. Very happy with the quality of the PDF output. Thank you very much. All the best for your future endeavors.
 • starstarstarstarstar
  TAHKS FOR THE WEBSITE CONTROLLERS
 • starstarstarstarstar
  Super. Thank you!
 • starstarstarstarstar
  great converter! thanks
 • starstarstarstarstar
  Excellent service - thanks for providing it!
 • starstarstarstarstar
  Muy bien!
 • starstarstarstarstar
  thank a lot you for converting djvu file to pdf . the converted file is nice file is nice .
 • starstarstarstarstar
  Wonderful! Fast and reliable. Thanks for the conversion.
 • starstarstarstar
  Works well so far
 • starstarstarstarstar
  Thanks again, it's necessary for my work!!
 • starstarstarstarstar

 • starstarstarstarstar
  Thanks. Beautiful job.
 • starstarstarstarstar

 • starstarstarstarstar
  It is wonderful. It retained the OCR text in the PDF. The text in DJVU is also searchable. Thank you very much.
 • starstarstarstarstar
  :) Thanks, good job!
 • starstarstarstarstar
  Thank you!!!
 • starstarstarstarstar
  awesome, it is very good
 • starstarstarstarstar
  Great
 • starstarstarstarstar
  it is not just helpful!!!! it is amazing!!!! thank you
 • starstarstar
  Ok.
 • starstarstarstarstar
  I wanted to say that it was great, it worked way better than expected. thanks for the service, you're a good person.
 • starstarstarstarstar
  Thanks. I found it very useful. Easy conversion process.
 • starstarstarstarstar
  excellent service. you are very good. Thanks a million
 • starstarstarstar
  Sorry, I don´t speak english. some titles are fuzzy or illegible Compliant at 95%
 • starstarstarstarstar

 • starstarstarstarstar
  High quality conversion !!
 • starstarstarstarstar
  The conversion was quick and good. Thanks a lot.
 • starstarstarstarstar
  It was realy helpful! Thank you!
 • starstarstarstarstar
  The site did what it promised! Recommend it.
 • starstarstarstarstar
  its amazing!!!!!1
 • starstarstarstarstar
  Really good app for converting .djvu to .pdf.
 • starstarstarstarstar
  Calibre couldn´t - You could Thanks :)
 • starstarstarstarstar
  great converter!
 • starstarstarstarstar

 • starstarstarstarstar

 • starstarstarstarstar
  Thanks for the service. Thanks for being free.
 • starstarstarstarstar
  It's awesome.
 • starstarstarstarstar
  Hi,dear webmaster, So many thanks for your nice website first! I happened to download a .djvu file for learning Spanish. While I prefer to use PDF format to read it. Then I searched the web with Google, and I found another website first, then I tried to upload the file. However, after uploading has finished, it seems the website does not work well to convert it to the PDF form I want. Thus I came to your site. At the beginning, I have a doubt if your site could work or not, but after several minutes, all the actions have been done. And I downloaded the converted file successfully to my PC. Also I need to open the PDF file to check if the conversion is usable or not. To my surprise, it has been converted perfectly. This has saved a lot of my time to search for other websites to get what I want. So many thanks for your hard work and also your kind reminding for many options which the other users could happen to meet during their using of your nice website. Anyway, hope you will do better gradually. I have collected your site into my personal favorite sites folder....Thanks a lot! All the Best. Yours, sincerely, David Chu
You can write your testimonial after submitting and converting a DjVu or PDF file.